Görme Engelliler

İÇ YÖNERGE

İÇ YÖNERGE

ZARA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ

 

1. Bu yönerge 15/08/1983-83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 30/10/1983/18206 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları yönetmeliğindeki “Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır” başlıklı paragrafın i- bendine göre pansiyonla ilgili hizmetlerin yürütülmesinde bağlayıcıdır.

2. Pansiyon Nöbeti sabah saat 08:00’da başlayıp ertesi gün sabah saat 08:00’da sona erer.

3. Nöbetçi öğretmenler nöbet defterini uygun şekilde doldurup nöbeti devrederler. Nöbeti teslim alacak grup zamanında nöbet yerinde olmazsa, nöbeti devredecek grup tarafından bir tutanakla tespit edilip okul müdürlüğüne bildirilir. Aynı şekilde nöbeti teslim edecek grup, nöbeti teslim etmeden nöbet yerinden ayrılırsa o günün nöbetçileri tarafından bir tutanakla tespit edilip okul müdürlüğüne bildirilir.

4. Nöbetçi öğretmenler sabah, öğle, akşam yemeklerinde öğrencinin başında olur, öğrencileri sıraya sokup yoklama aldıktan sonra yemekhaneye alırlar.

5. Sabah kahvaltısı hafta içi 07:20-07:50 arası, hafta sonu 08:30-09:00 arası, Öğlen yemeği hafta içi 12:20-13:15 arası, hafta sonu 12:20-13:30 arası, Akşam yemeği hafta içi ve hafta sonu 17:00-18:00 arasıdır. Yaz ve kış saatlerine göre iç yönergede daha sonra değişiklik yapılabilir.

6. Nöbetçi öğretmenler sabah, öğle ve akşam yemeklerinde yoklamayı bizzat kendileri yapar. Yemek dağıtımı yapılırken 1 nöbetçi öğretmen dağıtım yerini başında durur diğer nöbetçi öğretmen de öğrencilerin düzenli bir şekilde sıraya sokulmasını sağlar, yemekten sonra yemekhanenin boşaltılmasından nöbetçi öğretmenler sorumlu olurlar.

7. Nöbetçi öğretmenler yemeklerini yemekhanede öğrencilerle birlikte yerler. Aşçıların bulunduğu odada idareci ve öğretmenler yemek yemez.

8. Etüt çizelgesindeki saatlere eksiksiz olarak uyulur. Etütlere mazeretsiz katılmayan öğrenci hakkında nöbetçi belletici tutanak tutar ve idareye teslim eder.

9. Günlük yemek tabelası her gün öğle yemeğinden sonra nöbetçi öğretmen, ambar memuru, aşçı, pansiyon müdür yardımcısı tarafından ambardan çıkartılır.

10. İdareciler, öğretmenler, aşçılar ve öğrenciler tabelada çıkan yemekleri yerler. Bu kuralın aksine hareket eden personel nöbetçi öğretmen tarafından okul idaresine bildirilir.

11. Hafta içi çarşı izni Salı günü saat 17:30’ da sondur. Saat 18:00’da pansiyonun dış kapısı kilitlenir. Bu saatten itibaren nöbetçi öğretmenin izni dahilinde dışarı çıkar. İzinsiz çıkan öğrenci hakkında nöbetçi öğretmen tutanak yapıp idareye bildirir.

12. Hafta sonu çarşı izni Cumartesi saat 12:00 ile 17:30 arasıdır. Kursu olan öğrencilere çarşı izni kurs programına göre belirlenecektir.

13. Günlük yemeklerin nöbetçi öğretmenler ve aşçı tarafından saklama kaplarına 1 porsiyon numune alınıp buzdolabında M.E.B.bağlı Okul pansiyonları Yönetmeliğinin 36.maddesine göre 24 saat saklanması sağlanır.(Numune kaplarının hijyenik ve sağlam olmasına dikkat edilir kontrolü yapılır.) Nöbetçi öğretmenler tarafından yemek numuneleri alındıktan sonra “numune alma formunun” doldurulup imzalanması sağlanır.

14. Yemeklerin dağıtımı sırasında nöbetçi öğretmenler aşçıların yemek dağıtımının hijyenik kurallar içerisinde yapmasını sağlarlar.(Bone, Eldiven, Ağızlık vb.)

15. Öğrenciler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri saat 22:30’da yoklama alınıp 23:00’da yatırılmış olunur. Cuma ve Cumartesi günleri saat 23:30’da yoklama alınıp 00:00’da yatırılmış olunur. Yoklamalar bizzat nöbetçi öğretmenler tarafından alınır. Öğrencilerin Türk takımlarının şampiyonlar ligi, UEFA kupası maçları ve milli takımın maçlarını izlemesi için yat saatlerinde esneklik gösterilebilir diğer maçlar için izin verilmez.

16. Film izlemek için film izleme çizelgesi nöbetçi belletici tarafından uygulanacaktır.

17. Pansiyon öğrencisine doktor tarafından verilen ilaçlar, nöbetçi öğretmen tarafından kontrollü bir şekilde öğrenciye verilmesi sağlanır.

18. Nöbetçi öğretmenler nöbetleri süresince belirli aralıklarla pansiyonu gezerek öğrencilerin denetimini sağlarlar.

19. Öğrenciler hafta içi sabah saat 06:30’da, hafta sonu saat 08:00’de nöbetçi öğretmenler tarafından kaldırılır. Kahvaltı hafta içi 07:00-07.50 saatleri arasında olup 07:55’de yemekhane boşaltılır, hafta sonu 08:30-09:00 saatleri arasında olup 09:00’da yemekhane boşaltılır. Nöbetçi öğretmenler hafta içi dersleri olmasa dahi görev yerlerinde bulunması gerekmektedir.

20. Yatakhaneler hafta içi en geç sabah saat 08:00’de nöbetçi öğretmenler tarafından boşaltılır. Yatakhaneler saat 08:00’da kilitlenir ders bitiminde açılır. Yatakların ve dolapların düzgünlüğü kontrol edildikten sonra öğrenciler okul bahçesinde sıraya sokulup okul nöbetçi öğretmenine sorumluluk teslim edilir.

21. Pansiyon giriş kapısı öğleden sonra saat 16:00-17:00 arası açılır.

22. Öğrenciler haftalık banyolarını ders ve etüt saatleri hariç her saat yapma imkanları vardır. Banyo için sıcak su hazırlanması ve banyoların açılması kaloriferden sorumlu hizmetli tarafından yaptırılır. Nöbetçi öğretmen banyo günleri sıcak su için kazanın yakılıp yakılmadığını kontrol ederek kazanın yakılmasını sağlar. Nöbetçi öğretmenler banyo süresince öğrencilerin düzenli bir şekilde banyo yapmalarını sağlar.

23. Öğrenciler odalarında ve dolaplarında yiyecek içecek bulunduramaz, odalarında yiyecek ve içecek bulunduranlar tespit edilip idareye bildirilir.

24. Öğrenciler beyaz kirli çamaşırlarını pansiyonda ilan edilen çizelgeye göre yaparlar. Çamaşır yıkanması için sıcak su sağlanması kalorifercinin sorumluluğundadır.

25. Mesai saatleri dışında rahatsızlanan öğrencilerin tedavisi pansiyon nöbetçi öğretmenler tarafından yaptırılır. Öğrencilerin hastaneye götürülmesi öğretmenlerin kendi imkânlarıyla veya taksi çağırılarak sağlanır. Çok önemli bir durumla karşı karşıya kalınırsa okul müdürüne ve diğer idarecilere bilgi verilir.

26. Nöbetçi öğretmenler nevresimi ve battaniyesi olmayan öğrencilere nevresim ve battaniye dağıtımını yaparlar.

27. Cep telefonları ders ve etüt saatlerinde kesinlikle kullanılmaz. Okul aile birliğinde alınan kararlar doğrultusunda telefon kullanımı şekli belirlenir. Telefonların teslim alınmasında ve verilmesinde, nöbetçi belleticiler sorumludur.

28. Nöbetçi öğretmenler nöbet değişikliklerini dilekçe ile okul idaresine bildiriler. Nöbet dilekçeleri okul müdürüne havale ettirilerek pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına verilir.

29. Bu yönerge 17/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

                                                                        

                                                           N. Turgut ÜNÜVAR

                                                           Pan. Müdür Yrd.

 

 

 

 

17/09/2012

UYGUNDUR

Nurullah BAŞ

Okul Müdürü